Zo ga je in beroep


Doorloop deze stappen als je het niet eens bent met de beslissing op je bezwaar van de Belastingdienst/Toeslagen.
Je kunt ook in beroep gaan als de Belastingdienst/Toeslagen te laat is met hun beslissing. Hievoor moet je de Belastingdienst/Toeslagen eerst wel in gebreke hebben gesteld.

Toeslag beroep stap 1

Dien een beroepschrift in bij de rechtbank


Dien je beroepschrift in binnen 6 weken na ontvangst van de brief met de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen of als de Belastingdienst/Toeslagen niet binnen 18 weken op je bezwaar heeft gereageerd. Hiervoor moet je ze wel eerst in gebreke hebben gesteld.

Bij het indienen van een beroepschrift dient secuur te werk worden gegaan. Het is verstandig om een deskundige te raadplegen omdat het overheidsbesluit waartegen je beroep wilt instellen vaak gebaseerd is op hele specifieke regels. Via Rechtoptoeslag.nl kan juridische hulp op toevoegingsbasis worden verleend waardoor de kosten meevallen en niet oplopen omdat het bedrag vast staat. Daarnaast is het van belang dat je zo goed mogelijk verweer moet gaan voeren om je recht te halen. Als je namelijk alsnog in het gelijk wordt gesteld, zullen de kosten – de eigen bijdrage en griffierechten - weer terug moeten worden betaald door de Belastingdienst/Toeslagen.

Als je besluit zelf beroep in te dienen, kun je dit volledig online doen met je DigiD, of online door een digitaal formulier in te vullen en vervolgens te downloaden of zelf een beroepschrift op te stellen.

  Digitaal via je DigiD


  Ga naar deze link om met je DigiD het beroepsformulier volledig online in te vullen en te versturen. Mocht je dat niet willen of ben je deze kwijt, dan kun je het formulier ook invullen, uitprinten en per post versturen.

  Digitaal via een formulier invullen en je per post versturen

  Ga naar deze link om het beroepsformulier in te vullen. Hieronder staan enkele te volgen stappen uitgelegd.

 • In de beslissing kun je lezen bij welke rechtbank je dit beroep in kunt dienen. Staat die niet in de brief of dit niet duidelijk, neem dan contact op met het telefoonnummer dat in de brief vermeld staat.

 • Vervolgens kun je kiezen of je in beroep gaat op de beslissing of dat je de Belastingdienst/Toeslagen te laat is met hun beslissing.

 • De overheidsinstantie die je daarna moet kiezen is de "Ontvanger van de Belastingdienst".

 • Vervolgens vul je de gegevens in van de beslissing en de redenen van je beroep. Mocht er niet voldoende ruimte zijn om dit in te vullen, dan kun je een bijlage (document) meesturen.
 • Als je dit beroep zelf indient, dan moet je dit aangeven en je eigen gegevens invullen.

 • Vervolgens kun je het beroepschrift downloaden en opsturen per aangetekende post.
 • Schriftelijk

  Als je zelf een beroepschrift wilt opstellen en dit schriftelijk gaat indienen, zorg dan dat de volgende punten er in staan:

 • Je naam en adres
 • Het besluit waartegen je in beroep gaat
 • Waarom je het niet eens bent met de beslissing
 • Wat de beslissing volgens jou moet zijn
 • Geef het beroepschrift een datum
 • Onderteken het (handtekening)
 • Stuur altijd een kopie van de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen mee
 • Stuur andere voor de beoordeling van het geschil belangrijke stukken mee, zoals foto's en/of schriftelijke documentatie die dienen als onderbouwing.


Rechtoptoeslagen.nl wil je er nogmaals op wijzen dat het verstandig is om een deskundige te raadplegen als je in beroep wilt gaan. Twijfel je, neem dan contact met ons op voor meer advies over hoe je het beste in beroep kunt gaan. Wij brengen voor een eerste gesprek niets in rekening behalve je eigen telefoonkosten.

Zodra je beroep is ingediend zal de rechtbank de Belastingdienst/Toeslagen meedelen dat jij een beroepsprocedure bent gestart.
De zitting is meestal binnen 3 maanden na het indienen van je beroepschrift.

Toeslag bezwaar stap 2

Lever eventuele aanvullende stukken in


Nadat je schriftelijk of digitaal beroep hebt ingediend en de Belastingdienst/Toeslagen is ingelicht, zal ook de Belastingdienst/Toeslagen zijn stukken indienen. Van de rechtbank krijg je kopieën van de stukken die de Belastingdienst/Toeslagen heeft ingediend.

Je hebt het recht om op het verweerschrift van de Belastingdienst/Toeslagen nog een schriftelijke reactie te geven. En mocht je in de tussentijd meer bewijs hebben verzameld, dan mag je deze aanvullende stukken ook nog indienen. Dit kan tot 10 dagen voordat de zitting begint.

Deze stukken kunnen je weer digitaal of schriftelijk indien.

Toeslag bezwaar stap 3

Ga naar de zitting bij de rechtbank


In de meeste gevallen komt er een zitting bij de rechtbank. Dit is niet zo wanneer de rechtbank voldoende overtuigend bewijs heeft dat er geen zitting hoeft te komen maar al een uitspraak kan doen zonder zitting (en als alle partijen hiervoor kiezen). Het kan ook voorkomen dat de rechtbank een eenvoudige zitting wil.

Je hoeft niet bij de zitting aanwezig te zijn, maar dit is meestal wel verstandig. Je kunt dan nogmaals je verhaal doen en dit toelichten. Daarnaast mag je ook een getuige meenemen die je verhaal kan onderbouwen.
Heb je een deskundige advocaat ingeschakeld, dan zal hij het woord voor je doen. Kosten hiervoor vallen binnen de gesubsidieerde rechtshulp, mocht je daarvoor in aanmerking komen.

Toeslag bezwaar stap 4

Lees de uitspraak door


De rechtbank zal binnen 6 weken uitspraak doen (eventueel kan de rechtbank dik verlengen met nogmaals 6 weken) . Deze uitspraak zal per post naar je worden opgestuurd. Mocht je een advocaat hebben ingeschakeld, dan zal hij de uitspraak ontvangen. Er zijn 2 uitspraken mogelijk.

 1. De uitspraak is gegrond, de Belastingdienst/Toeslagen had de beslissing waartegen je in beroep bent gegaan niet mogen nemen. Wat de rechtbank dan verder kan besluiten is:
 • dat de Belastingdienst/Toeslagen opnieuw je bezwaar moet behandelen en opnieuw een besluit moet nemen rekening houdend met de uitspraak van de rechtbank
 • dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven en dat je dus alsnog moet terugbetalen, ook al geeft de rechtbank je gelijk
 • dat de rechtbank zelf een nieuw besluit geeft
 1. De uitspraak is ongegrond, ofwel, de Belastingdienst/Toeslagen krijgt gelijk. Je zult dus moeten terugbetalen.

 

Mocht jij of de Belastingdienst/Toeslagen het niet eens zijn met de uitspraak van de Rechtbank, dan kan jij of de Belastingdienst/Toeslagen in hoger beroep gaan.